Registrácia
|
Prihlásenie

Hlasujte pre dátové zmeny

Club dát


Club dát Upravené: Club dát (7)

Zamestnanci dát Nový: Zamestnanci dát (0)

Štádium dát Nový: Štádium dát (0)
Štádium dát Upravené: Štádium dát (0)

Kit dát Nový: Kit dizajn (0)
Kit dát Upravené: Kit dizajn (0)

Player a ďalšie dáta


Rozhodca dát Upravené: Rozhodca dát (0)

League dát Nový: League dát (0)
League dát Upravené: League dát (0)


Cup dát Nový: Cup dát (1)
Cup dát Upravené: Cup dát (0)

Cup dát Nový: Cup Winner dát (0)

Vote for Image Changes to Soccer Wiki